Redaktør for valgdekningen i Nærkanalen

Setteredaktør for alle saker rundt kommunestyrevalget 2023 er Adrian Kjær Dalhaug. Les hele saken for mer informasjon.

Redaktør Stein-Eirik Hansen står oppført på ei valgliste i år. For å fjerne all tvil om radioen har en redelig og balansert dekning av kommunestyrevalget 2023, har vi oppnevnt Adrian Kjær Dalhaug som setteredaktør for alle saker som omhandler valget.

Hansen er redaktør som vanlig for alle øvrige saker som ikke har noe med valget å gjøre.

Det er vanlig praksis i media at man oppnevner en setteredaktør for saker som redaktøren kan ha personlige bindinger til. Da unngår man å svekke tilliten til media.

Dalhaug har tidligere vært medlem av et politisk parti og stått på valglister, men det er mange år siden han meldte seg ut.

Ved å oppnevne en setteredaktør sørger radioen for at vi etterlever Vær varsom-plakaten pkt. 2.1, 2.2 og 2.3.

Publisert fredag den 12. mai 2023.

Frekvenser

  • 100,6 Mesøytoppen
  • 104,9 Rødøy
  • 105,5 Ørnes
  • 106,7 Stavnes
  • 107,1 Glomfjord

Finn oss på Facebook

Programoversikt

Onsdag
20.30: Bingo

Fredag
22.00: Fredagskveld
Om ikke annet er nevnt, er programmet produsert av Nærkanalen.